Diplomat Park Hotel е предпочитаният избор на всички любители и професионалисти на лов и риболов.


Община Луковит се намира в преходен район между Дунавската равнина и Предбалкана. През територията й минават три реки: река Искър, река Вит и река Златна Панега. Богатството на риби е много голямо. Включва над 30 вида и е едно от малкото останали в Европа находища на Европейския автохтонен див шаран и редкия за страната вид брияна.

Горският фонд на територията на Община Луковит се стопанисва и управлява от “Държавно лесничейство” – гр. Луковит с един горско стопански участък и седем охранителни участъка. Преобладават средноевропейските, евросибирските и по - малко субмедитеранските видове. Поради наличието на много водоеми е голямо видовото разнообразие на водолюбиви птици. Често срещани  са – фазан, яребица, пъдпъдък, гургулица, а също така и много пойни – коприварчета, дроздове, чучулиги, лястовици и др.

 

Типични бозайници за района са  прилепите, включително и редкият вид дългопръст нощник, чакалът, бялката, язовецът, лисицата, сърната, дивата свиня и др.


На 5 километра разстояние от гр.Луковит се намира язовир Тодоричене, който заема немалка площ и е великолепно място за спортен риболов. Местностите "Сенокос", "Гладен връх " и други горски местности са благоприятни за ловуване през цялата година.


Язовир "Г.Дъбник" е разположен на приток на река Вит непосредствено до главен път Е83, свързващ Луковит и Плевен, на отстояние приблизително 20 - 22 км. Във водите на язовира се срещат почти всички видове сладководни риби като шаран /Cyprinus carpio/, костур /Perca fluviatilis/, бяла риба /Stizostedion lucioperca/, платика /abramis brama/, червеноперка /Scardinius erythrophthalmus/, каракуда /Carassius/ и др.


За всички ловци в Diplomat Park Hotel е на разположение и пансион за кучета, с индивидуално обособени клетки.

Галерия

Атракциони и развлечения:


 
 
 
  • Разходка с офроуд джип
  • Бънджи скок от пещера „Проходна”
  • Скално катерене
  • Стрелба с лък
 
  • Алпийски рапел
  • Пейнт бол
  • Пикник и барбекю на открито
  • Лов и риболов
PAY_METHOD